УЧЕНИЦИ

Сваке године у Пријепољску гимназију се упише једно одељење природно- математичког смера и два одељења друштвено-језичког смера. Школсе 2018/2019. године по приви пут је уписано одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику. То су, углавном, најбољи ученици основних школа општине Пријепоље. То су, такође, ученици који ће својим успесима и резултатима бити само нови у низу ученика који су прославили Пријепољску гимназију. Већина њих ће, касније, завршити више школе и факултете, а знање које су стекли у клупама Пријепољске гимназије биће им драгоцено.

На овим страницама ћемо покушати да истакнемо наше најбоље ученике свесни чињенице да ће се увек наћи неко ко ће тврдити да је био бољи или да је било бољих.
Покушаћемо, такође, да успоставимо контакт са бившим ученицима и професорима Пријепољске гимназије, како би што верније представили шта се све догађало за ових близу сто година Пријепољске гимназије.