КОНТАКТ

 • Назив школе: Пријепољска гимназија
 • Адреса: 4 децембра бр.3 31300 Пријепоље
 • Телефони:
 • Директор: 033/710026
 • Централа: 033/712157
 • Факс: 033/710-026
 • Електронска адреса: prijepoljskag@mts.rs
 • Број регистрације у судском спису: Фи 508/2
 • Шифра делатности: 80210
 • Текући број школе: 840-693660-89

Тим за израду школског сајта:

 • ВАСОЈЕВИЋ Драгана , Координатор тима, проф.рачунарства и информатике
 • ЧАБАРКАПА Војислав, директор
 • КАПИЏИЋ Хазема, психо-педагог
 • РОНДИЋ Дамир, проф.музичке културе
 • САРИЋ Ненад, библиотекар

 

Креатор сајта Пријепољске гимназије је уважени професор Марко Думић . Он је дуги низ година успешно ажурирао сајт Школе, трудећи се да испрати све важне догађаје . Због његовог доприноса у креирњу и одржавању сајта Школе најмање што заслужује јесте одавање признања за његов рад и подсећање на његов допринос.

Након смрти уваженог колеге, послове одржавaње Школског сајта преузела је Драгана Васојевић, професорка рачунарства и информатике.

 

dragana

Одржавање сајта Школе јесте свакако посао целог тима, али и сваког наставника а и ученика . Из тог разлога, за што боље ажурирање сајта, очекујем помоћ колега у виду евиденције догађаја који су важни у животу Школе, ангажовање ученика ђачког парламента али и свих садашњих и бивших ученика Школе. Све сугестије, предлоге, похвале и критике можете послати на мој е-mail : draganastasa@gmail.com и на сваки Ваш mail ће вити одговорено .