О НАМА

Пријепољска гимназија уписана је у судски регистар решењем Привредног суда у Ужицу од 02.07.2002.год. Фи 508/02. Делатност школе је образовно-васпитна, регистрована је шифром 80210. Школа има 16 одељења: осам одељења друштвено-језичког смера и осам одељења природно-математичког смера, у трајању од 4 године.